קרדיטים לעמלים שעמלו

לצלם יוהנס פלטן על הצילום הנפלא.

למעצב רון ידלין על הדחיפה לכיוון הגרפי הנכון.

למעצבת קרן מורג שסייעה לי רבות בעבודה על האתר החדש והקודם שלי.

לגלי טלית האחת והיחידה שדייקה את הדברים כמו שצריך.

איור הצבי הצבעוני – Designed by Patrickss / Freepik